About Songkhla

จังหวัดสงขลา เป็นเมืองที่มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมานาน มีโบราณสถาน โบราณวัตถุเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ดี อีกทั้งวัฒนธรรม ประเพณีที่สืบทอดจากบรรพบุรุษก็น่าสนใจ เช่นเดียวกับเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งในจังหวัดสงขลานั้นมีอยู่หลากแนวหลายสไตล์ ทั้งชายทะเล ทะเลสาบ ป่าไม้ น้ำตก ฯลฯ สำหรับจุดเช็คอินห้ามพลาด จ.สงขลา ได้แก่

 • หาดสมิหลา 
 • หาดชลาทัศน์ 
 • ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา 
 • ย่านเมืองเก่าสงขลา 
 • Street Art เมืองสงขลา 
 • สะพานติณสูลานนท์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา เกาะยอ 
 • มัสยิดกลางสงขลา 
 • ตลาดน้ำคลองแห 
 • สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่ 
 • ตลาดกิมหยง 
 • ควนคานหลาว 
 • น้ำตกโตนงาช้าง
Share This Post