ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท รวมอาหารกลางวันและของว่าง 2  รอบ

ผู้ที่ส่งใบสมัครมาแล้วคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมตามเกณฑ์ของคณะกรรมการและจะแจ้งผลการคัดเลือกก่อนการอบรมล่วงหน้า

ผู้ที่ผ่านการพิจารณากรุณาชำระค่าลงทะเบียนหลังประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

หากมีข้อสงสัยติดต่อที่

คุณจุฑามาศ เจียรนัย

02-7165436-7  หรือ rcost04@gmail.com

Share This Post